¾ domów jednorodzinnych w Polsce jest źle ocieplonych i niedogrzanych. 70% domów jednorodzinnych jest ogrzewanych kotłem lub piecem węglowym, zanieczyszczających najbliższe otoczenie pyłami oraz substancjami rakotwórczymi.

  Publikacje

Strategia modernizacji budynków: Mapa Drogowa 2050

Raport Strategia modernizacji budynków: Mapa Drogowa 2050 jest wspólnym dziełem ekspertów z zakresu efektywności energetycznej z Building Performance Institute Europe, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Instytutu Ekonomii Środowiska, Narodowej Agencji Poszanowania Energii oraz PwC. Organizacje te, połączyły siły ponieważ problem jest bardzo poważny. Sektor budowlany odpowiada za największą konsumpcję energii w Europie. Według danych Komisji Europejskiej np. pochłania prawie 40% całkowitego finalnego zużycia energii elektrycznej w Unii Europejskiej (UE), odpowiadając tym samym za 36% europejskiej emisji gazów cieplarnianych. Głównym emitentem w większości państw Starego Kontynentu pozostają budynki wzniesione jeszcze przed wdrożeniem pierwszych ogólnoeuropejskich norm w zakresie emisji gazów cieplarnianych.

Plik do pobrania
Streszczenie

Definicja głębokiej termomodernizacji

Zakres definicji głębokiej termomodernizacji ma zasadnicze znaczenie dla określenia poziomu wsparcia państwa, jest funkcją zakładanego celu w zakresie efektywności energetycznej istniejących budynków. W opracowaniu zaprezentowanych jest sześć różnych definicji termomodernizacji.

Plik do pobrania

Analiza źródeł literaturowych

Opracowanie analizuje dostępną literaturę w zakresie opracowywania strategii termomodernizacji.

Plik do pobrania

Koszt optymalny

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dyrektywa) zawiera wiele zapisów i wymogów, które mają na celu obniżenie zużycia energii w nowych i istniejących budynkach. Wśród nich znajdują się wymagania dotyczące tzw. kosztów optymalnych (tzn. optymalnego, pod względem kosztów, poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków). Zgodnie z wersją przekształconą dyrektywy z 2010 roku[1], państwa członkowskie są zobowiązane „wdrożyć minimalne wymagania w dziedzinie charakterystyki energetycznej budynków i modułów budynków, aby dojść do optymalnego poziomu kosztów”. Powyższe opracowanie zawiera podsumowanie kluczowych kroków niezbędnych do spełnienia wymogów dotyczących kosztów optymalnych..

Plik do pobrania