¾ domów jednorodzinnych w Polsce jest źle ocieplonych i niedogrzanych. 70% domów jednorodzinnych jest ogrzewanych kotłem lub piecem węglowym, zanieczyszczających najbliższe otoczenie pyłami oraz substancjami rakotwórczymi.

  O projekcie

Raport Strategia modernizacji budynków: Mapa Drogowa 2050 jest wspólnym dziełem ekspertów z zakresu efektywności energetycznej z Building Performance Institute Europe, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Instytutu Ekonomii Środowiska, Narodowej Agencji Poszanowania Energii oraz PwC.

BUILDINGS PERFORMANCE INSTITUTE EUROPE (BPIE) – jest organizacją pozarządową, research & thinktank, z siedzibą w Brukseli, założoną w 2010 r. BPIE jest międzynarodowym centrum wiedzy specjalistycznej na temat wszystkich aspektów efektywności energetycznej i wydajności energetycznej w budynkach europejskich. Głównym obszarem działań organizacji jest analiza polityki, wdrażanie i upowszechnianie wiedzy. BPIE nakierowane jest na poprawę efektywności energetycznej budynków w całej Europie, a tym samym na zmniejszenie emisji CO z energii zużywanej przez budynki.

INSTYTUT EKONOMII ŚRODOWISKA (IEŚ) – jest organizacją pozarządową realizującą projekty związane z ochroną środowiska, polityką klimatyczną i efektywnością energetyczną. W latach 2002–2008 instytut zaangażowany był w tematy ochrony i ekonomii środowiska, koncentrując się w głównej mierze na polityce związanej z gospodarką odpadami komunalnymi, energią odnawialną i gospodarką wodną. IEŚ przeprowadził wiele ocen wykonalności i wycen warunkowych. Od kilku lat IEŚ koncentruje się na sprawach związanych z efektywnością energetyczną (m.in. rynkiem ESCO), planowaniem energetycznym dla gmin, polskim systemem białych certyfikatów, wirtualnymi elektrowniami, narzędziami polityki środowiskowej oraz gospodarowaniem odpadami.

NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII (NAPE) – jedna z pierwszych prywatnych instytucji łączących działalność konsultingową w sektorze budownictwa, prace badawczo-rozwojowe, oraz usługi w sektorze energetycznym. NAPE została założona w roku 1994 z inicjatywy Fundacji Poszanowania Energii. Utworzenie agencji miało na celu upowszechnianie na polskim rynku efektywnego i racjonalnego użytkowania energii, przede wszystkim w sektorze budownictwa, oraz zasad zrównoważonego rozwoju, o których w roku 1994 niewiele było w Polsce wiadomo. W sferze zainteresowania NAPE znajdują się wszystkie problemy związane z racjonalną gospodarką energetyczną, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki paliw odnawialnych.

KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII (KAPE) – została założona jako spółka akcyjna i zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego działa na zasadach rynkowych. KAPE S.A. realizuje również zadania o charakterze publicznym. Celem KAPE jest upowszechnianie i wdrażanie praktyk w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju, wspieranie wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki dzięki poprawie efektywności energetycznej. Agencja wykonuje ekspertyzy dla rządu RP i sektora samorządowego. KAPE posiada unikalne w skali Europy przemysłowe laboratorium efektywności energetycznej, w którym realizowane są szkolenia i warsztaty.

PwC – jest wiodącą globalną organizacją świadczącą profesjonalne usługi doradcze w 151 krajach. PwC Polska jest członkiem sieci PwC EU Services, świadczącej usługi doradztwa we wszystkich krajach członkowskich UE przez ekspertów z doświadczeniem zdobytym w Komisji Europejskiej, Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz instytucjach zarządzających środkami UE. PwC doradza w zakresie instrumentów finansowych, pozyskiwania i wydatkowania środków unijnych firmom oraz instytucjom. PwC wspiera również przedsiębiorców oraz instytucje publiczne oraz miasta w działaniach w obszarze efektywności energetycznej i środowiskowej, pomagając w budowaniu planów, strategii i programów rozwoju gospodarki niskoemisyjnej