¾ domów jednorodzinnych w Polsce jest źle ocieplonych i niedogrzanych. 70% domów jednorodzinnych jest ogrzewanych kotłem lub piecem węglowym, zanieczyszczających najbliższe otoczenie pyłami oraz substancjami rakotwórczymi.

  Finansowanie

Dotychczasowe efekty dowodzą, że funkcjonujący obecnie system, zakładający wsparcie termomodernizacji przede wszystkim domów wielorodzinnych (przy pomocy Funduszu Termomodernizacji i Remontów i Funduszy Ochrony Środowiska), a także budynków użyteczności publicznej (GIS, Fundusze Strukturalne, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska), dobrze spełnia swoją rolę i wymaga tylko pewnych korekt. W przypadku wsparcia dla domów jednorodzinnych warto zmodyfikować nieco przyjęte metody obliczeń kosztów i korzyści, podnieść wymagania dotyczące standardu budynku po modernizacji, a także rozpatrzyć przy zmianie tych standardów wprowadzenie do nich wymogów głębokiej termomodernizacji. Budynki użyteczności publicznej otrzymują w porównaniu z budynkami prywatnymi wsparcie nieproporcjonalnie wysokie.

Zdaniem autorów raportu „Strategia modernizacji budynków: Mapa Drogowa 2050” program kompleksowej termomodernizacji powinien objąć w pierwszej kolejności domy jednorodzinne.

Oto najważniejsze powody:

  1. Mimo iż, budynki jednorodzinne stanowią prawie połowę powierzchni wszystkich budynków mieszkalnych w Polsce (według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2012 roku to 46,4%) i żyje w nich prawie połowa Polaków, do tej pory ich modernizacja nie była w żaden sposób wspierana przez państwo (np. liczba wniosków złożonych przez właścicieli domów jednorodzinnych do Funduszu Termomodernizacji i Remontów była znikoma i nie przekroczyła 2% wszystkich aplikacji).
  2. Efektywność energetyczna budynków jest często bardzo niska. Ponad połowa wszystkich budynków jednorodzinnych została wzniesiona w czasach realnego socjalizmu, a niemal co czwarty jeszcze przed II wojną światową. Wiele obiektów zostało wzniesionych przez małe, kilkuosobowe firmy lub własnoręcznie, często bez udziału fachowców, w oparciu o najprostsze założenia konstrukcyjne i architektoniczne, a także przy wykorzystaniu najtańszych materiałów. Niska jakość wykonania, a także brak dostępu do sieci ciepłowniczej ma fatalne konsekwencje dla czystości powietrza w kraju.
  3. Budynki jednorodzinne są w dużej mierze zamieszkane przez osoby najbardziej potrzebujące wsparcia, tj. mieszkańców obszarów wiejskich i tzw. ściany wschodniej, a więc województw, w których dochody gospodarstw domowych są średnio o 13% niższe od średniej krajowej, a co czwarta rodzina jest zagrożona ubóstwem.
  4. Położenie nacisku na termomodernizację budynków jednorodzinnych jest jednym z najefektywniejszych impulsów służących przyspieszeniu rozwoju lokalnym i w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Przyczynia się także do rozwoju rynków pracy w regionach gdzie potrzeby w zakresie termomodernizacji są największe.

Więcej na temat możliwych modeli finansowania termomodernizacji budynków jednrodzinnych oraz źródłe finansowania można znaleźć w raporcie „Strategia modernizacji budynków: Mapa Drogowa 2050”.

Plik do pobrania