¾ domów jednorodzinnych w Polsce jest źle ocieplonych i niedogrzanych. 70% domów jednorodzinnych jest ogrzewanych kotłem lub piecem węglowym, zanieczyszczających najbliższe otoczenie pyłami oraz substancjami rakotwórczymi.
Organizacje i stowarzyszenia popierające rekomendacje zawarte w Strategii modernizacji budynków: Mapa Drogowa 2050

  O projekcie

Raport Strategia modernizacji budynków: Mapa Drogowa 2050 jest wspólnym dziełem ekspertów z zakresu efektywności energetycznej z Building Performance Institute Europe, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Instytutu Ekonomii Środowiska, Narodowej Agencji Poszanowania Energii oraz PwC. Organizacje te, połączyły siły ponieważ problem jest bardzo poważny. Sektor budowlany odpowiada za największą konsumpcję energii w Europie. Według danych Komisji Europejskiej np. pochłania prawie 40% całkowitego finalnego zużycia energii elektrycznej w Unii Europejskiej (UE), odpowiadając tym samym za 36% europejskiej emisji gazów cieplarnianych. Głównym emitentem w większości państw Starego Kontynentu pozostają budynki wzniesione jeszcze przed wdrożeniem pierwszych ogólnoeuropejskich norm w zakresie emisji gazów cieplarnianych. W Polsce nie jest inaczej. 50% Polaków meszka w domach jednorodzinnych z czego ¾ z nich jest źle ocieplonych i niedogrzanych. 70% domów jednorodzinnych jest ogrzewanych kotłem lub piecem węglowym, zanieczyszczających najbliższe otoczenie pyłami oraz substancjami rakotwórczymi. Problem ten można rozwiązać dzięki podniesieniu efektywności energetycznej budynków i wymianie lokalnych źródeł ciepła. Skuteczne przeprowadzenie tego procesu wymaga jednak czasu, niebagatelnych środków finansowych, a także kompleksowego programu wsparcia termomodernizacji, który powinien obejmować znacznie szerszą pulę odbiorców niż dotychczas. wykres